Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. Stelian-Traian Dumistrăcel

Foto: coperta «Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel ’80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul”»

Joi, 2 noiembrie 2017, ora 10:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian Dumistrăcel.

Din impresionanta sa activitate didactică și științifică amintim: membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010), colaborator la reviste literare (peste 400 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii), autor a 10 volume, coautor la 12 volume și peste 300 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate: Franţa, Germania, Republica Moldova, precum şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în aceste ţări, dar şi în Italia şi Spania.

Prof. univ. dr. Stelian-Traian Dumistrăcel a contribuit la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor academice în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin următoarele tipuri de realizări: profesor asociat la Facultatea de Litere, în perioada 2004–2005; coordonator de teze de doctorat, susţinute de cadre didactice ale Facultăţii de Litere; participarea la proiecte de cercetare; membru în comitetul ştiinţific şi colaborator al revistei „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria filologie”. (comunicat de presă)

Lasă un răspuns