Profesori din Spania sunt în stagiu de predare la Universitatea „Vasile Alecsandri”

O delegaţie de profesori formată din Prof. Juan Antonio Lopez Ramirez și Prof. Jose Luis Cueto Ancela de la Universitatea din Cadiz, Spania, susţin, în perioada 6-10 noiembrie 2017, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie, programul de studii Managementul și protecția mediului în industrie.

Prof. Juan Antonio Lopez Ramirez este specialist în tratarea şi epurarea apelor, dar are şi preocupări privind sistemele de monitorizare cu drone, a apelor şi a rezervelor de apă, iar Prof. Jose Luis Cueto Ancela este specialist în reducerea zgomotului şi ingineria traficului.

Preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff a declarat că: „De trei ani de zile avem un program de cotutelă doctorat şi deja în 2018 vor finaliza primii doctoranzi tezele cu diplomă dublă, atât la Universitatea din Cadiz, cât şi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, colaborarea în domeniul Ingineria mediului, echivalentul Ingineriei ambientale în Spania. Domeniul Ingineria mediului are două colaborări cu Universitatea din Cadiz, Spania şi Universitatea Politehnică din Torino, Italia cu care se realizează pregătirea absolvenţilor de master.

Prof. Juan Antonio Lopez Ramirez a precizat că există o bună colaborare între cele două universităţi care vizează pregătirea masteranzilor, dar şi a tezelor de doctorat în cotutelă. „Prin sistemul ERASMUS studenţii au noi posibilităţi de formare, interacţionează cu profesori şi colegi din Spania, beneficiază de experienţa şi de rezultatele cercetării noastre ştiinţifice, ceea ce reprezintă un atuu important în inserţia pe piaţa forţei de muncă la nivel european”.

Prof. Jose Luis Cueto Ancela a făcut referire la posibilitatea de a dezvolta un proiect european de cercetare privind aplicaţii ale ingineriei mediului în porturi. De asemenea, „în ceea ce priveşte interacţiunea cu studenţii români, putem identifica asemănări cu cei din Spania şi Europa, accentuând importanţa gândirii creative, dorinţei de învăţare continuă, accentul pe componenta practică astfel încât fenomenul globalizării trebuie extins de la informaţie şi tehnologie la globalizarea cunoaşterii”.

În final, cei doi profesori au mulţumit conducerii Universităţii, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff, Preşedintele Senatului şi Rectorului Universităţii Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky pentru primirea călduroasă şi colaborarea intensă care se desfăşoară pe parcursul întregului an universitar.

Lasă un răspuns